Bredbånd

KORT OM NETTET

Ved å tegne et abonnement vil du få tilgang til et datanettverk som er direkte koblet opp mot internett. En kan med dette være tilkoblet hele døgnet til en fast avtalt pris per måned. Uansett trafikkbelastning betales det et fast beløp.

006

HVORDAN KOBLE SEG TIL

Vår tekniske avdeling programmerer ferdig en klientradio som også fungerer som en ruter og brannmur. Denne radioenheten festes på medfølgende veggfeste. Ledningen trekkes fra denne og direkte inn til PC (eller lokalnett krever ekstra switch/aksesspunkt). Klientradioen krever tilnærmet fri sikt til et av Vassfjellnetts spredepunkter.