Driftsmeldinger

Driftsmeldinger    

Ny melding

Hvis du har opplevd lyn, torden, hyppige strømbrudd:

Vi retter evt feil fortløpende - og gi beskjed pr epost om det har vært lynnedslag i eget hus/område som kan ha skadet kundeutstyr. 

 Ved strømbrudd i egen husstand kan "peaker" gjøre utstyr ustabilt og/eller ødelagt.

 

 

Nettverksstatus                          

Normal belastning

Følgende basestasjoner overvåkes:
Medbygda             -    Kvål
Vassfjellet vest      -    Vassfjellet øst
Lauvåsen              -    Tanem
Bratsberg              -    Søråsen

Webcam