Nyheter

For å ivareta kapasitet og bedre stabiliteten oppgraderer Vassfjellnett sitt utstyr med jevne mellomrom - dette i takt med utvikling og behov.

AC standard og nye radiolinjer på basestasjonene er vårt satsingsområde for det kommende året. 

På de basestasjonene som allerede har fått nytt utstyr, opplever vi at dette har bidratt til bedre stabilitet og raskere responstid. 

Under disse arbeidene kan det bli noe nedetid, og vi håper på forståelse og tålmodighet mens dette pågår.

Les mer:

AC standard