Om oss

VASSFJELLNETT

leverer et bredbåndsnett som dekker store deler av områdene i og rundt Klæbu, Melhus, Kvål, Bratsberg, Tiller, Heimdal og Byneset. Det benyttes anerkjent 5 GHz radioaksess teknologi for fremføring av datasignal. Vi henter vår aksess fra fiberleverandører på forskjellige lokasjoner. Signalet sendes så ut til de forskjellige basestasjonene. Se dekningskart på
 
www.vassfjellnett.no/kart  

Vassfjellnett utvider stadig sitt dekningsområde. Har du meninger om steder som trenger ett bedre tilbud, så ta gjerne kontakt slik at vi får kartlagt dette i vår planlegging videre.